GIÁ TRỊ PHÁP LÝ CỦA HIỆP ĐỊNH PARIS 1973 SẼ ĐƯỢC TRUMP TÁI TỤC

http://www.thesaigonposts.com/2018/10/gia-tri-phap-ly-cua-hiep-inh-paris-1973.html?fbclid=IwAR0ilZ5c6tly0Ooy3OEUZBQs3wqPPo6EkrtZgGdLbpr8UC48zzMmPFD6hAo


Tran Hung | The Saigon Post | @12:19:00 CH | 10/19/2018 
http://www.thesaigonposts.com/…/gia-tri-phap-ly-cua-hiep-in…

Hiệp định Paris (dân miền Nam gọi là Hiệp định Ba Lê” là một Hiệp định “đình chiến” được ký ngày 27/01/1973 bởi 4 bên là “Mỹ, Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (cộng sản Bắc Việt) và Cộng hòa miền Nam Việt Nam (Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam hay gọi là cộng phỉ miền Nam)” với sự chứng kiến của các bên và Liên Hợp quốc.

Hiệp định này với ý nghĩa chính là “chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam”, tức sẽ thống nhứt 2 miền Nam – Bắc Việt Nam bằng giải pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực để “giải phóng” mà phải tổng tuyển cử tự do.

Nội dung hiệp định được chia thành 9 chương, ở đây tui chỉ trích 3 chương căn bản như sau:

 • Chương 1: Hoa Kỳ và các nước khác tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam như được công nhận bởi hiệp định Geneva ký năm 1954;
 • Chương 4: Gồm các điểm trọng yếu sau:
 • Hoa Kỳ và cộng sản Bắc Việt cam kết tôn trọng những nguyên tắc thực hiện quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam.
 • Nhân dân miền Nam Việt Nam sẽ quyết định tương lai chính trị của mình qua “tổng tuyển cử tự do và dân chủ dưới sự giám sát quốc tế” (Ủy ban quốc tế kiểm soát và giám sát sẽ báo cáo với hai bên miền Nam Việt Nam những vấn đề về việc kiểm soát và giám sát cho đến khi Hội nghị quốc tế có những sắp xếp dứt khoát, và chấm dứt hoạt động của mình theo yêu cầu của chính phủ được thành lập sau Tổng tuyển cử ở miền Nam Việt Nam).
 • Các nước ngoài sẽ không được áp đặt bất cứ xu hướng chính trị hoăc cá nhân nào đối với nhân dân miền Nam Việt Nam. Hai bên miền Nam Việt Nam (Việt Nam cộng hòa, Cộng phỉ miền Nam) cam kết tôn trọng ngừng bắn và giữ vững hòa bình ở miền Nam Việt Nam, giải quyết các vấn đề tranh chấp bằng thương lượng và tránh mọi xung đột bằng vũ lực.
 • Ngay sau khi ngừng bắn, hai bên miền Nam Việt Nam sẽ thực hiện hòa giải và hòa hợp dân tộc, xóa bỏ thù hằn, cấm mọi hành động trả thù và phân biệt đối xử với những cá nhân hoặc tổ chức đã hợp tác với bên này hoặc bên kia, bảo đảm các quyền tự do dân chủ của nhân dân: tự do cá nhân, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do tổ chức, tự do hoạt động chính trị, tự do tín nguỡng, tự do đi lại, tự do cư trú, tự do làm ăn sinh sống, quyền tư hữu tài sản và quyền tự do kinh doanh.
 • Hai bên miền Nam Việt Nam sẽ hiệp thương trên tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc, tôn trọng lẫn nhau và không thôn tính nhau để thành lập Hội đồng quốc gia hòa giải và hòa hợp dân tộc gồm ba thành phần ngang nhau.
 • Hai bên miền Nam Việt Nam sẽ ký một hiệp định về các vấn đề nội bộ của miền Nam Việt Nam trong vòng chín mươi ngày.
 • Hội đồng quốc gia hòa giải và hòa hợp dân tộc có nhiệm vụ đôn đốc hai bên miền Nam Việt Nam thi hành Hiệp định này, thực hiện hòa giải và hòa hợp dân tộc, bảo đảm tự do dân chủ.
 • Hội đồng quốc gia hòa giải và hòa hợp dân tộc sẽ tổ chức tổng tuyển cử tự do và dân chủ. Các cơ quan quyền lực mà cuộc tổng tuyển cử đó sẽ bầu ra sẽ do hai bên miền Nam Việt Nam thông qua hiệp thương mà thỏa thuận.

+!Hội đồng quốc gia hòa giải và hòa hợp dân tộc cũng sẽ quy định thủ tục và thể thức tuyển cử địa phương theo như hai bên miền Nam Việt Nam thỏa thuận.

 • Vấn đề lực lượng vũ trang Việt Nam ở miền Nam Việt Nam sẽ do hai bên miền Nam Việt Nam (Việt Nam cộng hòa, cộng phỉ miền Nam) giải quyết trên tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, không có sự can thiệp của nước ngoài, “phù hợp với tình hình sau chiến tranh”.
 • Hai bên miền Nam Việt Nam sẽ thảo luận về việc giảm số quân của họ và phục viên số quân đã giảm càng sớm càng tốt.
 • Miền Nam Việt Nam thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình, độc lập. Miền Nam Việt Nam sẵn sàng thiết lập quan hệ với tất cả các nước không phân biệt chế độ chính trị và xã hội trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền của nhau và nhận viện trợ kinh tế, kỹ thuật của bất cứ nước nào không kèm theo điều kiện chính trị..
 • Chương 5: Sự “tái thống nhất Việt Nam” sẽ được thực hiện từng bước bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở bàn bạc và thỏa thuận giữa miền Bắc và miền Nam Việt Nam, không bên nào cưỡng ép hoặc thôn tính bên nào và không có sự can thiệp của nước ngoài. Thời gian thống nhất sẽ do miền Bắc và miền Nam Việt Nam thỏa thuận. Trong khi chờ đợi thống nhất, ranh giới và khu phi quân sự tại vĩ tuyến 17 chỉ là tạm thời và không được tính là biên giới quốc gia theo như quy định tại Hiệp định Genève. Miền Bắc và miền Nam Việt Nam sẽ sớm bắt đầu thương lượng nhằm lập lại quan hệ bình thường về nhiều mặt bao gồm có vấn đề thể thức đi lại dân sự qua giới tuyến quân sự tạm thời. Miền Bắc và miền Nam Việt Nam sẽ không tham gia bất cứ liên minh quân sự hoặc khối quân sự nào và không cho phép nước ngoài có căn cứ quân sự, quân đội, cố vấn quân sự và nhân viên quân sự trên đất mình.

Qua 3 chương được trích ra từ Hiệp định Paris 1973 cho thấy rằng “cộng sản Bắc Việt đã vi phạm nghiêm trọng nội dung của Hiệp định khi xua quân đánh cướp miền Nam Việt Nam vào tháng 4/1975”.

Sau khi vi phạm Hiệp định Paris 1973, để che mắt thiên sau khi đã “đánh cướp miền Nam” một năm sau đó, vào ngày 25/4/1976 cộng sản Việt Nam tổ chức “tổng tuyển cử cả nước” để bầu lên “quốc hội trá hình”.

Một kịch bản “hoàn hảo” nhằm “hợp thức hóa” việc vi phạm Hiệp định Paris 1973 để “ăn cướp hợp pháp” miền Nam Việt Nam đã được cộng sản Bắc Việt thực hiện đó là đã ra lịnh “giải tán” cái đảng bộ của Đảng Lao động ở miền Nam là Đảng Nhân dân Cách mạng Việt Nam (mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam) vào ngày 30/4/1975. Sau đó tiến tới xóa tên hoàn toàn Đảng Lao động Việt Nam vào ngày 20/12/1976 để đổi thành tên đảng cộng sản Việt Nam như hiện nay. Kịch bản này vừa cho thế giới thấy rằng cộng sản Bắc Việt đã thực thi việc “tổng tuyển cử” như Hiệp định Paris 1973 đã nêu đồng thời cũng chạy được cái tội “khủng bố – tội ác chống lại loài người” của cộng phỉ miền Nam vì nó đã bị cộng sản “xóa sổ”.

Tuy nhiên, dù có gian manh, quỷ quyệt đến cỡ nào thì rõ ràng cộng sản Việt Nam vẫn không che đậy được cái tội tày trời đó là đã đơn phương vi phạm tinh thần của Hiệp định Paris 1973 đó là “dùng vũ lực đánh cướp miền Nam” với chiến dịch mùa xuân năm 1975, đồng thời cũng sẽ không bao giờ xóa bỏ được “tội ác chống lại loài người của bọn cộng phỉ miền Nam bởi những hành vi khủng bố man rợ mà chúng đã gây ra cho chính dân tộc của chúng qua những bằng chứng như đắp mô, ném lựu đạn, pháo kích vào trường học, thảm sát dân thường vào dịp tết Mậu Thân năm 1968,…

Một lần nữa tui khẳng định Hiệp định Paris 1973 tuy đã có 45 năm tuổi nhưng vẫn còn nguyên tính pháp lý của nó như Hiệp định đình chiến ở bán đảo Triều Tiên ký cách đây 65 năm, tức vào năm 1953 vậy. Về nguyên tắc pháp lý thì khi một Hiệp định chưa được thực thi thì giá trị của nó vẫn còn nguyên.

Mặc khác, Hiệp định Ba Lê 1973 dựa trên tinh thần nội dung của Hiệp định Geneva ký năm 1954. Theo Hiệp định Geneva 1954 thì vỹ tuyến 17 là ranh giới giữa hai miền Nam – Bắc tại Việt Nam, tương tự như vỹ tuyến 38 ở bán đảo Triều Tiên. Theo Hiệp định Geneva 1954 thì phía Nam vỹ tuyến 17 là sở hữu của nhân dân miền Nam được nhân dân ủy quyền quản lý thông qua chính phủ Quốc gia Việt Nam sau này là Việt Nam Cộng Hòa. Cái độc đáo nhưng cũng là cái gai vẫn luôn gây ra nhức nhối cho đến tận bay giờ đối với Trung cộng và cộng sản Việt Nam nằm ở chỗ này, bởi vì:

Vào năm 1958, tức sau 04 năm Hiệp định Geneva 1954 có hiệu lực, thủ tướng Bắc Việt Phạm Văn Đồng đã gửi công thư công nhận toàn bộ Biển Đông nằm trong đường lưỡi bò hiện nay là của Trung cộng. Trung cộng cầm trong tay cái công thư 1958 kia để làm bằng chứng “nhận vơ – bán bừa” chủ quyền biển đảo Việt Nam của cộng sản Việt Nam, cái công thư 1958 này được Trung cộng dùng làm tấm “băng keo” dán miệng cộng sản Việt Nam, lấy đó làm bằng chứng gửi lên Liên Hợp quốc khẳng định tính pháp lý của đường lưỡi bò. Đây cũng chính là lý do mà cộng sản Việt Nam không bao giờ dám kiện Trung cộng lên Tòa công ước PCA như Phillipines đã làm và đã thắng kiện vào năm 2016.

Trong khi Trung cộng lấy cái công thư 1958 làm bằng chứng pháp lý để cướp Hoàng Sa, Trường Sa và bảo vệ yêu sách về chủ quyền ở Biển Đông thì phía cộng sản Việt Nam luôn phủ nhận tính pháp lý của công thư này. Việc cộng sản Việt Nam phủ nhận tính pháp lý của công thư 1958 do Phạm Văn Đồng ký vô tình rơi vào cảnh “lạy ông con ở bụi này”.

Bởi vì khi công thư 1958 là “sai” tức một lần nữa ngay ở thời đại này cái Hiệp định Geneva 1954 vẫn có giá trị pháp lý khi giải quyết tranh chấp chủ quyền Biển Đông với Trung cộng. Cộng sản Việt Nam lấy Hiệp định Geneva 1954 làm bằng chứng pháp lý thì xem như đã công nhận giá trị pháp lý của Hiệp định Ba Lê 1973, bởi Hiệp định Ba Lê 1973 được căn cứ trên tinh thần Hiệp định Geneva 1954 như đã nói ở trên.

Mặc dù cộng sản Việt Nam không dám kiện Trung cộng như Phillipines nhưng không phải là Biển Đông sẽ bị chìm vào lịch sử. Ai sẽ lấy lại Biển Đông cho Việt Nam ? Đó chính là Mỹ. Khi nói ra câu này chắc chắn sẽ không ít kẻ phê phán bằng giọng điệu “đừng trông chờ người khác mà hãy tự đứng trên đôi chân của mình”. Kemeno, tui không quan tâm.

Thật vậy, khi Trump lên làm tổng thống, ngoài tuyên bố “sẽ xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ra” thì những việc có liên can với Mỹ dù từ rất xưa mà Mỹ với tư cách đồng minh đã được Trump tái dựng, thực hiện. Trước tiên là việc Trump công nhận với Israel và dời luôn Đại sứ quán Mỹ về Jesusalem. Sau đó là Trump vẫn tiếp tục duy trì tính pháp lý của Hiệp định đình chiến năm 1953 ở bán đảo Triều Tiên. Trump tăng cường hỗ trợ Đài Loan và đặc biệt vào ngày 11/11/2017 khi hội đàm với Trần Đại Quang, Trump hứa sẽ giúp Việt Nam về vấn đề Biển Đông với tư cách “người hòa giải”.

Cơ sở nào để Trump làm “người hòa giải tốt” ở Biển Đông ? Đó chính là Hiệp định Paris 1973 mà Nixxon đã chủ trì, áp đặt tổng thống Nguyễn Văn Thiệu phải ký vào. Muốn giúp Việt Nam lấy lại biển đảo đã mất vào tay Trung cộng thì Trump phải tái tục Hiệp định Paris 1973, đây là nước cờ triệt buộc trong ván cờ domino ở Biển Đông mà tui đã từng nhận định vào ngày 02/6/2018./.

Tran Hung.

Advertisements
Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

HIỆP ĐỊNH PARIS 1973 VÀ VIỆC ‘MỸ KHÔNG BỒI THƯỜNG – KHÔNG XÓA NỢ CHIẾN TRANH’ CHO CỘNG SẢN VIỆT NAM

http://www.thesaigonposts.com/2018/10/hiep-inh-paris-1973-va-viec-my-khong.html

10/19/2018 05:44:00 CH VNCH

HIỆP ĐỊNH PARIS 1973 VÀ VIỆC ‘MỸ KHÔNG BỒI THƯỜNG – KHÔNG XÓA NỢ CHIẾN TRANH’ CHO CỘNG SẢN VIỆT NAM

Việc Mỹ không bồi thường chiến tranh cũng như không xóa khoản nợ mà chính phủ VNCH đã vay Mỹ trước ngày 30/4/1975 đều do việc cộng sản Việt Nam đã vi phạm Hiệp định Paris 1973 mà ra.

Sau cái bắt tay của Nixon và Kissinger với Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai tại Bắc Kinh vào ngày 22/02/1972, số phận miền Nam Việt Nam và cả Đài Loan đã được các chóp bu này “định đoạt”. Mở ra chiến dịch ném bom 12 ngày đêm ở miền Bắc để dọn đường cho việc Mỹ rút khỏi Đông Dương được thực thi vào những ngày cuối năm 1972 để sang tháng 01/1973 ra đời Hiệp định Ba Lê theo chủ đích của Mao Trạch Đông.

Tuy nhiên, phía Liên Sô lúc này đang chống lưng cho cộng sản Bắc Việt không muốn phi vụ giữa Nixon với Mao Trạch Đông được trót lọt, vì vậy đã chỉ đạo cộng sản Bắc Việt ra yêu sách đòi Nixon phải “bồi thường chiến tranh cho miền Bắc” do đã trút bom xuống nơi này, đây là một trong những điều kiện để cộng sản Bắc Việt và cộng phỉ Nam Việt ngồi vào bàn ký Hiệp Định Ba Lê 1973.

Trước yêu cầu của Bắc Việt, cụ thể là họ muốn nhận được khoản tiền “bồi thường chiến tranh” để xây dựng nhà máy thép 3 triệu tấn với khoản tiền đòi hỏi lên tới 5 tỷ USD. Tuy nhiên phía Mỹ không đồng ý cụm từ “bồi thường chiến tranh” mà chỉ gọi là “khoản đóng góp vào quá trình tái thiết Việt Nam” và số tiền 5 tỷ USD phía Bắc Việt đòi hỏi cũng bị rút xuống.

Cụ thể vào tháng 02/1973, Nixon đã gửi thư cho Phạm Văn Đồng với nội dung Mỹ sẽ trả khoản tiền 3,25 tỷ USD gọi là “khoản đóng góp vào quá trình tái thiết Việt Nam”, điều đáng lưu ý của bức thư là ở gần cuối thư có dòng viết “hai bên sẽ thực hiện thỏa thuận ghi trong thư đúng theo hiến pháp của mỗi nước”. Chính cái câu này mà đến nay phía cộng sản Việt Nam đã không những nhận được khoản tiền 3,25 tỷ USD cũng như không được phía Mỹ đồng ý xóa món nợ 145 triệu USD (85 triệu USD nợ gốc, cộng tiền lãi, chi phí phát sinh trượt giá) do VNCH trước đây vay của Mỹ để xây dựng miền Nam.

Lý do duy nhứt để đến bây giờ Mỹ vẫn từ chối “trả và xóa” hai khoản tiền trên theo yêu cầu của cộng sản Việt Nam là do phía cộng sản Việt Nam đã vi phạm Hiệp định Paris 1973, bởi để nhận được “khoản đóng góp vào quá trình tái thiết Việt Nam” có giá 3,25 tỷ USD mà Nixon đã hứa bởi cái câu trong thư của Nixon là “hai bên sẽ thực hiện thỏa thuận ghi trong thư đúng theo hiến pháp của mỗi nước”. Hiến pháp của Việt Nam chỉ được hình thành và có giá trị khi Hiệp định Paris 1973 được thực thi đầy đủ nhưng do cộng sản Bắc Việt đã vi phạm nên bị “treo mỏ”.

Trước khi Nixon gửi thư cho Phạm Văn Đồng về món tiền 3,25 tỷ USD thì Mỹ đã cử phái đoàn của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ – USAID tư vấn cho cộng sản Bắc Việt phải chia nhỏ nhà máy thép công suất lớn thành nhiều nhà máy công suất nhỏ để tránh bị Quốc hội Mỹ gạt bỏ nếu cho rằng Việt Nam sản xuất nhiều thép để tiếp tục chiến tranh. Đoàn của USAID còn đưa ra yêu cầu tiền bồi thường phải được dùng để mua hàng của Mỹ và vận chuyển bằng tàu Mỹ, chứ không được trả bằng tiền mặt.

Tiếp đến với khoản nợ gốc 85 triệu USD của VNCH, lẽ dĩ nhiên nếu Hiệp định Paris được thực thi nghiêm túc thì nó sẽ được Mỹ xóa nợ ngay khi hoàn tất Hiệp định. Tuy nhiên do cộng sản cướp đoạt miền Nam, tức anh tràn vào cướp nhà của con nợ để ở thì anh phải có trách nhiệm trả nợ cho khổ chủ, tui sẽ không xóa nợ cho kẻ cướp mà còn tính cả lãi vay suốt mấy chục năm nay từ nợ gốc có 85 triệu USD nay đã lên con số 145 triệu USD cả gốc lẫn lãi.

Đây là lý do để tui tiếp tục khẳng định Hiệp định Ba Lê 1973 đến nay vẫn còn giá trị về mặt pháp lý, nó sẽ được chính quyền Donald Trump tái tục trong thời gian sớm nhứt khi ông còn làm tổng thống Mỹ. /.

Tran Hung.

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hôm nay Ông lớn Mỹ đã đến Việt Nam và cuộc họp khẩn về Biển Đông diễn ra tại Mỹ làm rối loạn Tc.

Tin chiến sự
Xuất bản 16 thg 10, 2018

Vệ Quốc Đoàn: Một trong những hậu quả không lường trước được của chiến tranh thương mại giữa Mỹ-Trung đã lan ra và ảnh hưởng đến con cháu của những tai to mặt lớn Tầu Cộng ở Mỹ. Cụ thể nhất là con gái của Tập Cận Bình đã phải trở về nước. Trung Cộng đang run sợ vì chiêu bài này của Mỹ.

Tự cho mình là cường quốc trên thế giới nhưng China vẫn lệ thuộc vào kỷ thuật và văn hoá của nước Mỹ, cả hàng trăm ngàn sinh viên của họ đang du học tại Mỹ, học xong những sinh viên này tìm cách len lỏi vào những cơ quan nghiên cứu hoặc những hảng xưởng có kỷ thuật cao để học hỏi, tìm tòi và sao chép những bí mật (ăn cắp trí tuệ) để mang về cho đất mẹ. (hơn 300.000 sinh viên đã đang bị trục xuất)

Quan tham thì tìm cách rửa những đồng tiền hối lộ, tham nhủng để chuyển sang Mỹ và tìm cách hạ cánh an toàn ở đây. Con cái họ đã giúp một tay để công việc này được hoàn tất.

Những tuyên bố của Phó Tổng Thống Mike Pence tuần qua ở Hudson Institute đã làm rúng động như một trái bom nguyên tử thả ở Bắc Kinh. Hàng trăm ngàn dân Tầu đang cư ngụ tại Mỹ trên diện tỵ nạn vì lý do “tôn giáo” hay “chinh trị”… không thành thật đang lo sợ từng ngày vì không biết bao giờ ICE sẽ đến gỏ cửa để trục xuất. (kể cả hơn 30.000 du học sinh con cháu của các tay to mặt lớn ĐVGCSHCM đang bị thanh lọc)

Người Mỹ đã thức tỉnh sau những năm sống trong nền kinh tế xuống dốc, họ đã chọn một đấng cứu tinh để đưa nước Mỹ trở về vị trí đích thực của một siêu cường quốc mà có thể mang lại trật tự và hoà bình cho thế giới, không như Tổng thống tiền nhiệm ô3rách đã làm cho thế giới coi thường và làm cho nước cờ hoa này yếu đi trước một nước cộng sản độc tài, gian manh mọi mặt… vô nhân đạo ngày càng đi lên.

Có người thắc mắc: Tại sao ông Trump không ngó ngàn gì đến các vụ việc đàn áp “nhân quyền” càng ngày càng dã man ở Việt Nam ? Đừng lo ông Trump đã được báo cáo tất tần tật không riêng ở VN. Khi ông Trump đập cái đầu con rắn Tầu quốc Bắc kinh nát bét, thì cái đuôi Việt cộng Hà Nội (hán nô) cũng hết ngo ngoe.

Và có người hỏi: Chuyện gì đang xảy ra? khi ông Bộ trưởng quốc phòng Mỹ James Mattis đến Việt Nam? vì sao cộng sản Việt Nam dám đón rước ông nầy? mà không sợ quan thầy TẦU tức giận như trước đây? cộng sản Việt Nam đang chơi trò gì?
Phải chăng phe nhóm bọn HÁN NÔ thân TRUNG CẨU đã thua? phải chăng thằng TRỌNG LÚ đã chết hay bị bắt nhốt? phải chăng hội nghị bán nước THÀNH ĐÔ sắp đến ngày phải thực thi nên cộng sản Việt Nam phải lật ngược thế cờ theo MỸ và xù TẦU?

Trong lúc này “chiến thuật chiến lược và đấu pháp” của ông Trump đã lên kế hoạch rồi nên những kẻ nào…? và bất cứ ở đâu…? ngán chân hay cản trở bước tiến hành của ông Trump các mặt… trong vấn đề “trật tự thế giới mới”… nhất là Biển Đông hãy coi chừng liệu hồn. (FB Trinh Ngoc Toan)


Đăng tải tại Uncategorized | %(count) bình luận

Washington Post: Ông Trump có thể là tổng thống trung thực nhất lịch sử hiện đại

http://tapchivietkieu.info/washington-post-ong-trump-co-la-tong-thong-trung-thuc-nhat-lich-su-hien-dai/?fbclid=IwAR2hQHRwbNHCwQWkYcgTpiBNYjePuxI4hGWKpIGjuvUNODSHXJnCSTIiEgM

By tapchivietkieu –
17 Tháng Mười, 2018

Washington Post nổi tiếng là một tờ báo chống Trump, nhưng ngày 11/10, chính tờ này đã đăng một bài viết với tiêu đề: “Donald Trump có thể là vị tổng thống trung thực nhất trong lịch sử Mỹ hiện đại”.

Nhà báo Marc A. Thiessen, tác giả bài báo, cho rằng khi nói đến việc giữ lời hứa – phong vũ biểu thực tế về tính trung thực của một tổng thống – ông Trump là một hình ảnh trung thực.

“Kể từ khi nhậm chức, ông Trump đã làm chính xác những gì ông đã hứa”, ông Thiessen nhận xét. Và ông liệt kê những việc mà ông Trump đã làm theo lời hứa tranh cử:

Ông Trump đã giữ lời hứa của mình về việc di chuyển Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Israel từ Tel Aviv đến Jerusalem, một điều mà 3 người tiền nhiệm của ông đều đã hứa nhưng không làm (1).

Ông hứa sẽ “nghiền nát và tiêu diệt IS”, và hai năm sau, ông đang trên đà xóa bỏ quyền lực thực tế của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Ông hứa sẽ áp đặt lệnh cấm du lịch đối với các quốc gia mà ông thấy có thể đặt ra mối đe dọa khủng bố, và sau nhiều sửa đổi, phiên bản cuối cùng của lệnh cấm đã được Tòa án Tối cao ban hành.

Tổng thống Donald Trump ký luật cải cách thuế trị giá 1,5 nghìn tỷ đô la trong Phòng bầu dục của Nhà Trắng ở Washington vào ngày 22//12/2017. (Ảnh: AP)

Ông hứa sẽ trừng phạt Syria nếu chính phủ nước này sử dụng vũ khí hóa học trên con người, và không giống như người tiền nhiệm Obama, ông đã theo đuổi điều đó – không phải một mà là hai lần.

Tổng thống Trump đã cam kết đề cử các thẩm phán Tòa án Tối cao “có quan điểm như Thẩm phán [Antonin] Scalia”, và Neil M. Gorsuch cùng Brett M. Kavanaugh đang ngồi trên tòa án tối cao.

Ông Trump cũng cam kết sẽ lấp đầy các tòa án phúc thẩm liên bang với các thẩm phán trẻ theo xu hướng bảo thủ (2), và cho đến nay Thượng viện đã xác nhận 29 thẩm phán như vậy – nhiều hơn bất kỳ Tổng thống gần đây vào thời điểm gần 2 năm cầm quyền.

Ông Trump đã thề sẽ vượt qua các cải cách thuế lịch sử, và ông đã ký bản sửa đổi lớnđầu tiên về mã số thuế trong ba thập kỷ.

Ông đã tuyên bố sẽ cải cách thủ tục hành chính, bằng một chính sách nghiêm ngặt là khi đưa ra 1 quy định hành chính mới, phải bỏ được 2 quy định hiện hành. Nhờ đó, trong năm đầu tiên ông đã giúp chính phủ tiết kiệm được 8,1 tỷ USD chi phí hành chính, và đang trên đà đạt được thêm 9,8 tỷ đô la trong năm nay.

Trong chiến dịch tranh cử, ông nói với cử tri người Mỹ gốc Phi: “Bạn phải mất thứ gì? . . . Tôi sẽ nói thẳng. Tôi sẽ mang lại công ăn việc làm”. Và hiện nay, tỷ lệ thất nghiệp của người Mỹ gốc Phi chạm mức thấp nhất từng được ghi nhận, và cải cách thuế của ông bao gồm một điều khoản tạo ra các “khu vực cơ hội” nhằm mang lại sức sống cho các thị trấn khó khăn và các cộng đồng nội thị.

Ông Trump cũng hứa sẽ hủy kế hoạch năng lượng sạch của Tổng thống Barack Obama, rút khỏi Hiệp ước khí hậu Paris, phê chuẩn các đường ống dẫn Keystone XL và Dakota Access, và mở Khu bảo tồn động vật hoang dã quốc gia Bắc Cực để thăm dò dầu mỏ. Ông đã hoàn thành tất cả những cam kết đó.

Về thương mại, ông đã giữ lời hứa rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương và áp đặt mức thuế đối với thép và nhôm. Ông cũng cam kết đàm phán lại NAFTA và Hiệp định thương mại tự do Mỹ-Hàn Quốc – và gần đây đã ký các thỏa thuận mới với Mexico, Canada và Hàn Quốc.

Ông cam kết áp đặt thuế quan đối với Trung Quốc để buộc Bắc Kinh phải mở cửa thị trường và ngăn chặn hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ của họ. Hiện ông Trump đang đi theo cam kết đó, ông đang làm chính xác những gì ông đã nói.

Tổng thống cam kết tăng chi tiêu quốc phòng và hoạt động giao hàng. Ông cam kết sẽ mang lại các công việc ngành sản xuất, và công việc ngành sản xuất đang phát triển với tốc độ nhanh nhất trong hơn 2 thập kỷ qua.

Ông đã cam kết sẽ ký “Quyền được Thử” để cho phép những người Mỹ đang chết vì các căn bệnh hiểm nghèo được thử nghiệm các phương pháp điều trị mới. Đến nay, ông đã ký quyền này.

Ông cam kết sẽ đối phó với dịch opioid và sẽ sớm ký một gói dự thảo luật lưỡng đảng sâu rộng về opioid thành luật.

Những trường hợp ông Trump đã không giữ lời hứa, chẳng hạn như xây dựng bức tường Mexico hoặc bãi bỏ chương trình Obamacare, là do những cản trở bên ngoài chứ không phải do ông thiếu cố gắng.

Chỉ trong một vài trường hợp hiếm hoi, ông đã đảo ngược lời hứa lúc tranh cử – chẳng hạn thừa nhận rằng mình đã sai khi hứa sẽ rút quân hoàn toàn khỏi Afghanistan. Thiessen cho biết ông rất vui vì ông Trump đã bỏ lời hứa này.

Ông Thiessen cho rằng mặc dù ông Trump có khuynh hướng thổi phồng những việc mình làm. Chẳng hạn, ông nói mình đã “ban hành các cải cách và cắt giảm thuế lớn nhất trong lịch sử Mỹ”, nhưng thực ra nó chỉ lớn thứ tám.

Tuy nhiên, rõ ràng ông đã rất để tâm hoàn thành những lời hứa của mình. Một lời ông nói ra, người dân Mỹ có thể tin tưởng rằng khả năng cao nó sẽ thành hiện thực, một điều chưa từng có với những người tiền nhiệm.

“Thực tế là, trong 2 năm đầu tiên của mình, ông Trump đã lập một kỷ lục đáng chú ý về giữ lời hứa của tổng thống”, nhà báo Thiessen kết luận.

Mỹ Khánh

Chú thích

(1). Bill Clinton năm 1992 nói rằng “Jerusalem vẫn là thủ đô của Israel và phải tồn tại như một thành phố không thể chia rẽ và có thể tiếp cận được đối với tất cả”. Năm 2000, ông Bush hứa: “Ngay khi tôi nhậm chức, tôi sẽ cử đại sứ Hoa Kỳ đến thành phố Israel đã chọn làm thủ đô của nó”. Năm 2008, ông Obama cũng cho biết: “Tôi tiếp tục nói rằng Jerusalem sẽ là thủ đô của Israel. Tôi đã nói điều này trước đây và tôi sẽ nói lại nữa”.

https://www.realclearpolitics.com/video/2017/12/08 president_trump_tweets_montage_of_past_presidents_supporting_jerusalem_as_capital_of_israel.html

(2). Ở Mỹ, một người theo chủ nghĩa bảo thủ được hiểu là người có quan niệm: Xã hội phải sống có đạo đức, được dẫn dắt bởi truyền thống và tôn giáo, không phải bởi thị trường tự do. Xã hội phải có tôn ti trật tự, thứ bậc, ai cũng biết vai trò và trách nhiệm của mình. Nhà nước thì phải hạn chế can thiệp kinh tế (để đảm bảo tự do kinh tế cho người ta sở hữu và phát triển tài sản của mình), nhưng về mặt xã hội, lại cần can thiệp nhiều để giữ gìn truyền thống, trật tự và đạo đức – chẳng hạn như cấm văn hóa phẩm đồi trụy, chống nạo phá thai, cổ súy hôn nhân bền vững và chung thủy v.v.

https://www.britannica.com/topic/conservatism

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Phương pháp trị ung thư hiệu quả chỉ nhờ nắm hạt đu đủ

http://congdonghoaky.info/phuong-phap-tri-ung-thu-hieu-qua-chi-nho-nam-hat-du-du-17831.html

By Cộng Đồng Hoa Kỳ – 7 Tháng Năm, 2018

Từ trước đến nay khi ăn đu đủ ta chỉ ăn thịt và thường vứt phần hạt đi, tuy nhiên có lẽ bạn không biết hạt đu đủ lại là một ‘thần dược’ trị được rất nhiều bệnh và có lợi cho sức khỏe. Cùng tìm hiểu xem công dụng và cách sử dụng loại hạt này nhé! Theo các chuyên gia dinh dưỡng đu đủ là một trong 5 loại quả giàu dưỡng chất nhất thế giới, nó chứa một lượng lớn beta caroten nhiều hơn gấp rất nhiều lần so với những loại quả khác, được biết đây là một tiền chất của vitamin A, nên khi đi vào cơ thể sẽ được chuyển hóa nhanh chóng thành vitamin A, có vai trò chống lại quá trình ôxy hóa, trị ung thư hiệu quả, đồng thời chống khô mắt, khô da và nhuận tràng.

Đu đủ là một trong 5 loại quả giàu dưỡng chất nhất thế giới http://congdonghoaky.info/wp-content/uploads/2018/05/08/phuong-phap-tri-ung-thu-hieu-qua-chi-nho-nam-hat-du-du-congdonghoaky-com_1.jpg

Ngoài ra đu đủ còn rất giàu chất xơ nên có thể giảm được mỡ máu, riêng lượng axit folic có trong đu đủ có thể chuyển hóa thành homocysteine, đây là một loại axit amin có khả tăng làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch thành các axit amino giúp giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim và tai biến mạch máu não. Đồng thời hạt đu đủ còn rất “thần thánh” chúng có thể trị được rất nhiều bệnh

1. Giải độc và hồi phục gan Các thành phần có trong hạt đu đủ rất thích hợp cho những người bị bệnh xơ gan, với cách rất đơn giản như sau lấy hạt đu đủ phơi khô sau đó rang lên, sau đó giã hoặc xay nhuyễn. Hãy sử dụng hạt đu đủ xay giống như môt loại gia vị nêm nếm trong các bữa ăn hằng ngày, bạn còn có thể thêm hạt đu đủ xay vào các loại nước ép trái cây, nhất là nước cam và chanh, một mặt tăng hương vị thơm ngon cho thức uống, mặc khác lại trị xơ gan hiệu quả.
Lưu ý để bị thuốc này phát huy hết công dụng của mình bạn nên sử dụng liên tục trong 30 ngày, nhưng không nên dùng hạt đu đủ riêng lẻ.

2. Kháng viêm hiệu quả Hạt đu đủ chứa một lượng lớn enzym, chất này có tác dụng phân giải protein và tiêu diệt các ký sinh trùng, đây là một nghiên cứu đã được y khoa công nhận tại Ấn Độ. Đồng thời các nhà khoa học đã chỉ ra rằng hạt đu đủ có thể chống lại và tiêu diệt các loại vi khuẩn như E.coli, Salmonella và một số bệnh nhiễm khuẩn khác.

Hạt đu đủ phơi khô, nghiền nát dùng như gia vị trị được rất nhiều bệnh đặc biệt là ung thư
http://congdonghoaky.info/wp-content/uploads/2018/05/08/phuong-phap-tri-ung-thu-hieu-qua-chi-nho-nam-hat-du-du-congdonghoaky-com_2.jpg

3. Trị gai cột sống Đây là tính năng thần của hạt đu đủ mà rất ít người biết đến, vì hạt đu đủ là phương pháp trị gai cột sống vô cùng hiệu quà va an toàn, theo công thức sau: Dùng một cốc hạt đu đủ chín sau đó cho vào một miếng vải mỏng bóp nhẹ cho dập màng nước. Tiếp đến bỏ lớp màng đi sau đó thấm nước, cố gắng giữ ẩm cho hạt, sau đó giã nát hạt đu đủ rồi thoa lên vùng cột sống cần điều trị, nằm khoảng 15 phút có thể đắp từ 2-3 lớp.

Hằng ngày cứ cố gằng đắp như vậy khoảng 1 tháng, sau đó theo dõi bệnh tình mà có thể tiếp tục dùng tiếp nữa hay không.

4. Trị ung thư Theo các chuyên gia hàng đầu về điều trị ung thư ở Mỹ đã cho thấy, trong hạt đu đủ có chứa một lượng axit oleic và palmitic rất cao giúp cơ thể phòng chống ung thư, đặc biệt là ung thư vú, máu, đại tràng, phổi và tuyến tiền liệt. Ngoài ra, hạt đu đủ còn chứa một số thành phần chống lại bệnh bạch cầu và làm chậm sự phát triển và di căn của các tế bào ung thư.

Ngoài chứa các thành phần hạn chế sự phát triển của các tế bào ung thư hạt đu đủ còn trị gai cột sống và lọc thận
http://congdonghoaky.info/wp-content/uploads/2018/05/08/phuong-phap-tri-ung-thu-hieu-qua-chi-nho-nam-hat-du-du-congdonghoaky-com_3.jpg

5. Lọc thận Như đã nói trên hạt đu đủ có tính kháng viêm và kháng khuẩn rất cao, nên có thể giúp bảo vệ và giải độc thận hiệu quả, một vài nghiên cứu cũng đã chứng minh được rằng hạt đu đủ rất hữu ích cho những bệnh nhân thận và có thể phòng ngừa được suy thận. Bởi những công dụng thần kỳ như vậy sau khi sử dụng đu đủ chớ vội vứt hạt đi, hãy giữ lại phơi khô và sử dụng khi cần thiết nhé.

Theo Simon Nguồn: GD&TĐ.

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Ai Tự Do Nhân Đạo? Ai Khát Máu Bạo Tàn? Đâu Là Sự Thật? 

http://www.truclamyentu.info/tlls_tintuc/aitudonhandao_aikhatmaubaotan.htm

Ðặng Xuân Khánh

Bài của Ðặng Xuân Khánh (Sinh viên trẻ đang sống trong thiên đàng XHCN VN)

Giới trẻ chúng tôi, thành phần lớn lên sau chiến tranh không hiểu biết lý do tại sao đã có cuộc chiến Ðông Dương lần thứ II (1954-1975), mà báo chí ngoại quốc thường gọi là chiến tranh Việt Nam (Vietnam War).

Chúng tôi đã được học tập dưới hệ thống nhà trường xã hội chủ nghĩa (XHCN) về lý do tại sao có cuộc chiến tranh Việt Nam qua những cụm từ như “chế độ khát máu Mỹ-Diệm”, ”miền Nam bị Mỹ, nguỵ kìm kẹp”, “đánh cho Mỹ cút đánh cho Ngụy nhào”, “ách thống trị thực dân kiểu mới của Mỹ”, “giải phóng miền Nam” v.v… Nhưng ngày nay, với sự phổ biến của công nghệ thông tin, chúng tôi đã biết nhiều hơn trước.

Về lý do tại sao đã có và do ai gây ra cuộc chiến Việt Nam 1954-1975, hoàn toàn không phải như chúng tôi đã được tuyên truyền trong nhà trường. Tuy nhiên, chúng tôi cũng còn vài thắc mắc rất đơn giản.

Kính mong các bác, các chú, là những người đã và đang phục vụ cho đảng và nhà nước Việt Nam và những người vẫn khư khư cho rằng chiến tranh Việt Nam là cần thiết để “giải phóng miền Nam” thoát khỏi sự “kìm kẹp của Mỹ, Ngụy” v.v giải thích giùm:

 1. Sau năm 1954, sau chiến thắng Ðiện Biên Phủ, Hiệp định Geneve đã được ký kết ngày 27/10/1954 chấm dứt chiến tranh Ðông Dương lần thứ nhất. Trong thời gian chủ tịch Hồ Chí Minh (HCM) lãnh đạo chính quyền miền Bắc, tại sao 1 triệu người miền Bắc đã phải lên tàu đua nhau bỏ chạy vào miền Nam để cho “Mỹ – Diệm kìm kẹp” mà không ở lại cùng nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà và chủ tịch HCM? Số 1 triệu người này có thể còn nhiều lần hơn nếu nhà nước không dùng bạo lực ngăn chặn, không cho họ ra đi!
  http://www.truclamyentu.info/tlls_tintuc/dicu1954.jpg

Tại sao ngoại trừ một số các cán bộ đảng viên cộng sản (CS) tập kết ra Bắc, người dân miền Nam lại không đua nhau chạy ra Bắc theo chế độ CS của chủ tịch HCM, mà tuyệt đại đa số cứ nhất quyết ở lại cho “Mỹ – Diệm kìm kẹp”?

Theo hiệp định Geneve thì lúc đó mọi người được hoàn toàn tự do lựa chọn đi ra miền Bắc hay ở lại miền Nam cơ mà??
http://www.truclamyentu.info/tlls_tintuc/dicu1954_1.jpg

 1. Tại sao hồi còn chiến tranh Việt Nam (trước 30/4/1975), mỗi khi có giao tranh giữa quân đội miền Nam (VNCH) và bộ đội “giải phóng” thì dân chúng đều chạy về phía có lính miền Nam trú đóng, chứ không chạy về phía bộ đội “giải phóng”? Nếu dân miền Nam bị “Mỹ, Ngụy kìm kẹp”, cần phải được “giải phóng”, thì lẽ ra họ phải hồ hởi mà chạy về phía các “đồng chí bộ đội”, tay bắt mặt mừng và cám ơn “được giải phóng”, chứ sao lại bồng bế nhau mà chạy trối chết để xa lánh các “đồng chí” ấy?
  Ðua nhau chạy vế phía có lính miền Nam để tiếp tục bị “kìm kẹp”, không lẽ họ ngu đần đến nỗi chỉ thích bị “Mỹ, Ngụy kìm kẹp” chứ không muốn được “giải phóng” à?
  http://www.truclamyentu.info/tlls_tintuc/chientranhvn.jpg http://www.truclamyentu.info/tlls_tintuc/chientranhvn1.jpg
 2. Năm 1975, sau khi chiến tranh chấm dứt, “bộ đội giải phóng” chiếm toàn bộ miền Nam, đất nước thống nhất, Mỹ đã cút, Ngụy đã nhào. Tại sao dân miền Nam lại lũ lượt trốn chạy ra đi, bất chấp nguy hiểm, bão tố, cá mập, hải tặc mà vượt Biển Ðông; bất chấp các bãi mìn, hay bị Khơ-me Ðỏ chặt đầu; để bằng đường bộ băng qua Campuchia sang Thái Lan?
  http://www.truclamyentu.info/tlls_tintuc/boatpeople.jpg http://www.truclamyentu.info/tlls_tintuc/nguyenminhtriet.jpg

Bia Đài tưởng niệm những đồng bào chết trên đường vượt biển bị Cộng sản Việt Nam cho người đập phá. Giống như các Đài tưởng niệm đồng bào ở Huế bị Việt cộng thảm sát Tết Mậu Thân 1968. Đài tưởng niệm, Bia khắc tên những nạn nhân bị Việt cộng thảm sát tại KHE ĐÁ MÀI đã bị CS đập phá cũng như tất cả những nghĩa trang chôn tập thể ở Huế ngay từ những ngày đầu 30 tháng 4 1975.

Việt Nam Cộng Hòa – Cộng sản.
Ai “Tự-Do Nhân-Đạo” ? Ai “Khát máu, Bạo Tàn” .?.?.. ĐÂU LÀ SỰ THẬT?

Chúng tôi đã được học tập là “Mỹ- Diệm đã ban hành đạo luật 10/59 tố Cộng, diệt Cộng, lê máy chém đi khắp miền Nam”, nào là “bè lũ tay sai quân phiệt Nguyễn Văn Thiệu”, nào là “ghi khắc tội ác dã man của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai”… v.v…. Khi học xong, đọc hay nghe những dòng chữ như thế, thì chúng tôi nghĩ, chắc hẳn chế độ ở miền Nam dù với Diệm hay Thiệu thì cũng tàn ác kinh khủng lắm, thế nhưng tại sao lại suốt từ 1954 cho thời điểm ngày “Giải phóng” 30/4/1975 – 20 năm trời, không hề có hiện tượng người dân miền Nam từ bỏ, trốn khỏi miền Nam để xuống tầu đi vượt biên?
http://www.truclamyentu.info/tlls_tintuc/philuattan.jpg http://www.truclamyentu.info/tlls_tintuc/tuvc.jpg

 1. Tù binh Bô đội CS biểu tình đòi ở lại miền Nam vì “được” trả tự do để trở về Bắc và xin được hồi chánh VNCH. Thay vì đến khi bộ đội ta từ miền Bắc vào Nam “giải phóng”, lẽ ra phải ở lại mừng vui, thì họ lại kéo nhau ra đi là thế nào? Thế thì có tréo cẳng ngỗng không?
  Tại sao hàng ngàn dân miền Bắc, nhất là từ Hải Phòng, đã có kinh nghiệm sống dưới sự lãnh đạo của Bác và Ðảng hơn 20 năm, cũng bỏ miền Bắc XHCN, vượt vịnh Bắc Bộ sang Hong Kong mong có cơ hội được sống với thế giới tư bản, chứ nhất định không ở lại miền Bắc XHCN “tươi đẹp”?

Phụ nữ Việt Nam xếp hàng trước Lãnh sự Hàn Quốc …
http://www.truclamyentu.info/tlls_tintuc/phunuvnxephangtruocsuquanhanquoc.jpg

Tại sao du học sinh, thành phần gọi là tương lai của đất nước vẫn luôn tìm mọi cách (ngay cả khi chưa học xong) để ở lại nước ngoài, như lập hôn thú (giả có mà thật cũng có) với người Việt hải ngoại, chứ nhất định không chịu trở về Việt nam???
http://www.truclamyentu.info/tlls_tintuc/nguyentientrung2.jpg

 1. Những năm gần nay, những người Việt trước nay đã trốn đi vượt biên, chạy theo để “bám gót đế quốc”, là “rác rưởi trôi dạt về bên kia bờ đại dương”, là “thành phần phản động”, là “những kẻ ăn bơ thừa, sữa cặn” như nhà nước Việt Nam vẫn từng đã nói. Nay được chào đón hoan nghênh trở về Việt Nam làm ăn sinh sống và được gọi là “Việt kiều yêu nước”, “khúc ruột ngàn dặm”?

Có đúng họ “yêu nước” không? Tai sao họ không dám từ bỏ hoàn toàn quốc tịch Mỹ, Pháp, Canada, Úc, xé bỏ hộ chiếu nước ngoài và xin nhập lại quốc tịch Việt Nam và vĩnh viễn làm công dân nước Cộng Hoà XHCN Việt Nam???
http://www.truclamyentu.info/tlls_tintuc/bieutinhchongcongsan.jpg http://www.truclamyentu.info/tlls_tintuc/bieutinhchongcongsan4.jpg

 1. Trong bộ môn lịch sử chương trình lớp 12, chúng tôi được giảng dạy rằng, “Mặt trận Giải phóng Miền Nam” thành lập ngày 20/12/1960 với mục tiêu “đấu tranh chống quân xâm lược Mỹ và chính quyền tay sai, nhằm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”. Theo như chúng tôi tìm hiểu, năm 1961 khi Ngô Ðình Diệm ký Hiệp ước quân sự với Mỹ, thì miền Nam lúc ấy chỉ có các cố vấn Mỹ và một ít quân mang tính yểm trợ (US Support Troopes) với nhiệm vụ chính là xây dựng phi trường, cầu cống, đường xá … Mỹ chỉ bắt đầu đưa lính vào miền Nam từ năm 1965, sau khi lật đổ và giết Ngô Ðình Diệm do cương quyết từ chối không cho Mỹ trực tiếp can thiệp quân sự. Quân Mỹ thực sự đổ quân vào miền Nam sau sự kiện vịnh Bắc Bộ năm 1964.

Vậy thì vào thời điểm 20/12/1960, làm gì có bóng dáng lính Mỹ nào ở Miền Nam, làm gì đã có ai xâm lược mà chống?? Các bác, các chú chống ai, chống cái gì vào năm 1960 ???
http://www.truclamyentu.info/tlls_tintuc/vietcongdatchatnoomiennam.jpg

“KHÁT MÁU” Khủng bố đồng nghĩa với Việt cộng. Khủng bố đồng nghĩa với “hoạt động cách mạng” Khủng bố đồng nghĩa với Hồ Chí Minh CHÍNH SÁCH TỰ DO NHÂN ÁI CỦA VNCH VÀ TÍNH NHÂN ĐẠO TRONG LÒNG NGƯỜI LÍNH MIỀN NAM TỰ DO
http://www.truclamyentu.info/tlls_tintuc/hangbinhvcdoiplaivnch.jpg

(Hình :Tù binh Cộng sản Bắc Việt (Các em xếp hàng mặc áo trắng) đang chuẩn bị được VNCH trao trả về miền Bắc)
http://www.truclamyentu.info/tlls_tintuc/hangbinhvcdoiplaivnch.jpg http://www.truclamyentu.info/tlls_tintuc/hangbinhvcdoiplaivnch1.jpg http://www.truclamyentu.info/tlls_tintuc/hangbinhvcdoiplaivnch1.jpg

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

LẦN ĐẦU TIÊN THẾ GIỚI NHÌN THẤY CÁI “TÔI” TRỞ THÀNH “TỘI… NGHIỆP” CỦA NGƯỜI ĐẠI HÁN!!

via LẦN ĐẦU TIÊN THẾ GIỚI NHÌN THẤY CÁI “TÔI” TRỞ THÀNH “TỘI… NGHIỆP” CỦA NGƯỜI ĐẠI HÁN!!

Trích dẫn | Posted on by | Bạn nghĩ gì về bài viết này?