Monthly Archives: Tháng Tư 2012

30 tháng 4 – ngày khốn nạn.

Originally posted on BÁO TỔ QUỐC:
* Để mãi mãi nhớ ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ai vui ? Ai buồn ? Ngày 30 tháng 4, ngày có “hàng triệu người vui, hàng triệu người buồn” như…

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?