Monthly Archives: Tháng Bảy 2013

Người Buôn Gió – Vì sao thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn phát ngôn ẩu?

Người Buôn Gió – Vì sao thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn phát ngôn ẩu?. Advertisements

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Người Buôn Gió – Vì sao thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn phát ngôn ẩu?

Người Buôn Gió – Vì sao thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn phát ngôn ẩu?.

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

CHỈ CỘNG SẢN MỚI CÓ BẢN LĨNH ″NHỔ RA RỒI LIẾM LẠI″

Tuesday, 30 July 2013 4:33 PM Subject: CHỈ CỘNG SẢN MỚI CÓ BẢN LĨNH ″NHỔ RA RỒI LIẾM LẠI″ http://vulep.blogspot.com/2013/07/chi-cong-san-moi-co-ban-linh-nho-ra-roi.html CHỈ CỘNG SẢN MỚI CÓ BẢN LĨNH ″NHỔ RA RỒI LIẾM LẠI″ Trong phần phát biểu của hai nhà lãnh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

THÔNG BÁO KHẨN VỀ HÀNH XỬ CỦA CÔNG AN VIỆT NAM LIÊN QUAN ĐẾN TÌNH TRẠNG ĐẤU TRANH CHO ANH ĐIẾU CÀY

THÔNG BÁO KHẨN VỀ HÀNH XỬ CỦA CÔNG AN VIỆT NAM LIÊN QUAN ĐẾN TÌNH TRẠNG ĐẤU TRANH CHO ANH ĐIẾU CÀY.

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hết vu cáo người biểu tình trong nước lại đến vu cáo đồng bào biểu tình ở Hải ngoại

Hết vu cáo người biểu tình trong nước lại đến vu cáo đồng bào biểu tình ở Hải ngoại.

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

DĐCN – Nhược điểm chết người dẫn đến các thối nát hư hỏng của tầng lớp kế thừa cai trị Việt Nam ngày nay.

DĐCN – Nhược điểm chết người dẫn đến các thối nát hư hỏng của tầng lớp kế thừa cai trị Việt Nam ngày nay..

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2 video clips liên quan đến cuộc gặp gở giữa Obama và Trương Tấn Sang.. http://nuocvietphuongnam.blogspot.com/2013/07/2-video-clips-lien-quan-en-cuoc-gap-go.html HLTL 7/26/2013 Xin chuyển đến Qúy Vị, Quý NT và CH…. Một số hình ảnh, video clips liên quan đến cuộc gặp gở giửa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?