Monthly Archives: Tháng Chín 2013

Xin đừng để cho người Mỹ bình thường nhìn chúng ta là những con vật ghẻ lở, loai` sâu bọ!

Xin đừng để cho người Mỹ bình thường nhìn chúng ta là những con vật ghẻ lở, loai` sâu bọ! MỜI ĐỌC ĐỂ SUY GẨM CHUYỆN THẬT ĐÁNG BUỒN!!!! …..Xin đừng để cho người Mỹ bình thường nhìn chúng ta … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nhân sĩ-trí thức Việt ra Tuyên bố đòi cải cách chính trị

Nhân sĩ-trí thức Việt ra Tuyên bố đòi cải cách chính trị.

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cái giá của độc đảng

Cái giá của độc đảng.

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

DĐCN – Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ ! Hãy bám tay vào đây, chúng ta sống chết có nhau!

DĐCN – Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ ! Hãy bám tay vào đây, chúng ta sống chết có nhau!.

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nguyễn Dư – Viết về những người “đui” và “điếc”

Nguyễn Dư – Viết về những người "đui" và "điếc".

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Ông Lê Quốc Quân ra tòa ngày 2/10

Ông Lê Quốc Quân ra tòa ngày 2/10.

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Ông Nguyễn Bắc Truyển: Tường thuật việc bị công an bắt 19.09.2013

Ông Nguyễn Bắc Truyển: Tường thuật việc bị công an bắt 19.09.2013 http://diendanchinhtri.blogspot.com/2013/09/ong-nguyen-bac-truyen-tuong-thuat-viec.html “Chị Bùi Thị Minh Hằng và anh Nguyễn Bắc Truyển nhận ra đây đều là những tên công an mật vụ từng nhiều lần hành hung mình … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?