Monthly Archives: Tháng Tám 2014

Việt Nam: Các nhà hoạt động phải ra tòa vì lỗi giao thông ngụy tạo

Việt Nam: Các nhà hoạt động phải ra tòa vì lỗi giao thông ngụy tạo http://csvn-nhan-quyen.blogspot.com/2014/08/viet-nam-cac-nha-hoat-ong-phai-ra-toa_27.html WEDNESDAY, AUGUST 27, 2014 Việt Nam: Các nhà hoạt động phải ra tòa vì lỗi giao thông ngụy tạo Ha! ha! ha! ha! ha! … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Khi Tôn Giáo Quốc Doanh Rớt Mặt Nạ

Khi Tôn Giáo Quốc Doanh Rớt Mặt Nạ Ts. Nguyễn Đình Thắng Ngày 21 tháng 8, 2014 http://machsong.org Tại buổi họp báo ở Hà Nội ngày 31 tháng 7, Ông Heiner Bielefeldt, Báo Cáo Viên Đặc Biệt của LHQ về … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Mục tiêu kế đèn: Đưa Việt Nam vào CPC

TUESDAY, AUGUST 26, 2014 Mục tiêu kế đến: Đưa Việt Nam vào CPC http://csvn-nhan-quyen.blogspot.com/2014/08/muc-tieu-ke-en-ua-viet-nam-vao-cpc.html Mục tiêu kế đến: Đưa Việt Nam vào CPC Ts. Nguyễn Đình Thắng Ngày 23 tháng 8, 2014 http://machsong.org các cháu học sinh miền núi ăn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

LỜI THÚ TỘI KINH HOÀNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM – Trúc Giang MN

LỜI THÚ TỘI KINH HOÀNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM – Trúc Giang MN.

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?