Monthly Archives: Tháng Sáu 2015

Những bí ẩn về Nguyễn Tấn Dũng

Những bí ẩn về Nguyễn Tấn Dũng. Advertisements

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

3664. Vịnh Cam Ranh: rượu mời không uống

3664. Vịnh Cam Ranh: rượu mời không uống.

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Toàn bản Hiệp định Paris 1973

Toàn bản Hiệp định Paris 1973.

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

VẬN ĐỘNG LẤY LẠI NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HÒA.

VẬN ĐỘNG LẤY LẠI NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HÒA. Hiện nay ở Nam California, ông Hồ Văn Sinh đã vận động một số luật sư để đưa Hiệp định Paris 1973 trở lại Liên Hiệp Quốc. Thưa các bạn Hiệp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | 4 phản hồi

HỘI THẢO KHÔI PHỤC VIỆT NAM CỘNG HOÀ THEO HIỆP ĐỊNH PARIS NĂM 1973

HỘI THẢO KHÔI PHỤC VIỆT NAM CỘNG HOÀ THEO HIỆP ĐỊNH PARIS NĂM 1973 1964857_912242855455091_4946702582211320786_n.jpg https://chieuanhquan.files.wordpress.com/2015/02/1964857_912242855455091_4946702582211320786_n.jpg?w=300&h=204 FOUNTAIN VALLEY (NV) -“Trên mặt pháp lý, Việt Nam Cộng Hòa vẫn tồn tại.” Ðó là lời phát biểu của cựu Thẩm Phán Phạm Ðình … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | %(count) bình luận

Kho tàng tài nguyên quốc gia dâng cho Trung Quốc

Kho tàng tài nguyên quốc gia dâng cho Trung Quốc.

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hạnh Dương – Hội Nghị Siêu Quyền Lực Bilderberg họp từ 11 đến 14-6-2015 quyết định vận mạng Trung Quốc, Nga và chọn tổng thống Hoa Kỳ

Hạnh Dương – Hội Nghị Siêu Quyền Lực Bilderberg họp từ 11 đến 14-6-2015 quyết định vận mạng Trung Quốc, Nga và chọn tổng thống Hoa Kỳ.

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?