Monthly Archives: Tháng Mười Một 2015

Tại sao Hoa Kỳ lại dung dưỡng CS Hà Nội?

Source: Tại sao Hoa Kỳ lại dung dưỡng CS Hà Nội? Advertisements

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

SÁCH LƯỢC CỦA BÈ LŨ LÃNH ĐẠO BẮC KINH: DIỆT CHỦNG DÂN TỘC VIỆT NAM NGAY TRÊN ĐẤT VIỆT NAM.

SÁCH LƯỢC CỦA BÈ LŨ LÃNH ĐẠO BẮC KINH: DIỆT CHỦNG DÂN TỘC VIỆT NAM NGAY TRÊN ĐẤT VIỆT NAM. https://plus.google.com/u/0/photos/114652047578167011254/albums/6217116119327314065/6217116117547072050 Sách lược diệt chủng dân tộc Việt Nam của Tập Cận Bình và bọn lãnh đạo Bắc Kinh còn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ẢNH HƯỞNG CỦA DÂN CHỦ MỸ TRONG CHIẾN TRANH VIỆT NAM

Source: ẢNH HƯỞNG CỦA DÂN CHỦ MỸ TRONG CHIẾN TRANH VIỆT NAM

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Kissinger đã thú tội

Kissinger đã thú tội Posted on March 6, 2014 by haiz00 KISSINGER ĐÃ ĐẤM NGỰC THÚ TỘI Kính gửi : Qúy diễn đàn xin phổ biến tài liệu Thú Tội của Kissinger để minh bạch hóa thêm cho cho tài liệu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

BÁO ĐỘNG ĐỎ: NHỮNG VỊ TRÍ CHIẾN LƯỢC CỦA VIỆT NAM ĐÃ BỊ TRUNG CỘNG KHỐNG CHẾ

Source: BÁO ĐỘNG ĐỎ: NHỮNG VỊ TRÍ CHIẾN LƯỢC CỦA VIỆT NAM ĐÃ BỊ TRUNG CỘNG KHỐNG CHẾ

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Muốn chống tàu xâm lăng trước tiên phải đánh đuổi việt gian Lê Chiêu Thống

Source: Muốn chống tàu xâm lăng trước tiên phải đánh đuổi việt gian Lê Chiêu Thống

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

5734. Cái giá của bán nước

Source: 5734. Cái giá của bán nước

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?