Category Archives: Uncategorized

Bằng cách nào để giải thể chế độ độc tài toàn trị XHCNCS để khỏi mất nước, cứu dân thoát ách nô lệ ĐỂ PHÁT TRIỂN và người dân lấy lại QUYỀN LÀM CHỦ ĐẤT NƯỚC qua LÁ PHIẾU mà không tốn một viên đạn và đổ một giọt máu nào?

CHỈ CÓ MỘT CÁCH DUY NHẤT: ĐÒI HỎI PHẢI CÓ Ý CHÍ, ĐỒNG LÒNG VÀ CAN ĐẢM CẢ NƯỚC, NGƯỜI DÂN QUYẾT TÂM ĐÌNH CÔNG BÃI THỊ CHO ĐẾN KHI TÊ LIỆT HOÀN TOÀN BỘ MÁY BẠO QUYỀN (sau khi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

NHIỆM KỲ CỦA TT DONALD J. TRUMP LÀ CƠ HỘI CHO CUỘC CÁCH MẠNG VÙNG LÊN ĐÒI QUYỀN ĐƯỢC TỰ-DO DÂN-CHỦ NHÂN-QUYỀN CHO CÁC DÂN TỘC BỊ CHẾ ĐỘ XHCNCS ÁP BỨC.

Kể từ khi cướp chính quyền Trần Trọng Kim được Pháp Nhật trao trả độc lập 1952-1953, bầy đàn việt gian cộng sản hồ chí minh (VGCSHCM) hán nô đã đẻ ra một đàn lãnh đạo: TÀN ÁC một cách … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Làm thế nào lật đổ chế độ độc tài toàn trị XHCNCS để khỏi mất nước, cứu dân thoát ách nô lệ và người dân lấy lại quyền làm chủ đất nước qua lá phiếu mà không tốn một viên đạn và đổ một giọt máu nào?

CHỈ CÓ MỘT CÁCH DUY NHẤT: ĐÒI HỎI CÓ Ý CHÍ, ĐỒNG LÒNG VÀ CAN ĐẢM CẢ NƯỚC, NGƯỜI DÂN QUYẾT TÂM ĐÌNH CÔNG BÃI THỊ CHO ĐẾN KHI TÊ LIỆT HOÀN TOÀN BỘ MÁY BẠO QUYỀN (sau khi đã … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

BINH ĐOÀN TÌNH BÁO HOA NAM SẼ NÁT TAN BỞI ĐÒN PHẢN CÔNG CỦA CIA, FBI

Thesaigonpost – Thứ Sáu, tháng 12 07, 2018 – Tran Hung Gián điệp là lực lượng quan trọng quyết định sự thành bại của mọi cuộc chiến, bởi lực lượng này giúp đóng góp rất lớn trong  việc “biết địch … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

NHIỆM KỲ CỦA TT DONALD J. TRUMP LÀ CƠ HỘI CHO CUỘC CÁCH MẠNG VÙNG LÊN ĐÒI QUYỀN ĐƯỢC TỰ-DO DÂN-CHỦ NHÂN-QUYỀN CỦA CÁC DÂN TỘC BỊ CHẾ ĐỘ XHCNCS ÁP BỨC.

Con đường ngắn nhứt thoát Hán để cứu nước cứu dân. Công bố đã ký với Mỹ từ khi ban giao ? – 1995 (được xả cấm vận hay thời điểm nào thích hợp nhất…): 1) Đã cho Mỹ mướn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Chỉ đào khoáng sản lên bán cũng mang nợ hơn 100.000 tỷ, vậy để chế độ này tồn tại làm gì?

Theo tôi nghĩ: ” Chỉ khi nào những ông chủ, bà chủ (dân làm chủ, nhà nước quản lý, đảng lãnh đạo) đất nước này nhận ra mình bị đám quan quyền công bộc “đầy tớ” lừa dối ôm tiền … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hãy nhìn vào thực tế của mối nguy lớn MẤT NƯỚC của Việt Nam

Sau 43 năm csBV “giải phóng” Miền Nam, “THÀNH TÍCH QUANG VINH” của ĐCSVN đã biến địa lý VN còn lại như thế này đây: 
Thời gian gần đây, sau khi Mỹ thành công trong việc điều tiết dầu khí, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?