Monthly Archives: Tháng Một 2017

TT Trump theo chân TT Reagan: “Thân Dậu (2017) Niên Lai Kiến Thái Bình”?

TT Trump theo chân TT Reagan: “Thân Dậu (2017) Niên Lai Kiến Thái Bình”? 21 Tháng Giêng 20177:09 SA(Xem: 820) http://www.ngo-quyen.org/p3590a5834/tt-trump-theo-chan-tt-reagan-than-dau-2017-nien-lai-kien-thai-binh- Trái ngược hẳn tiên đoán rất bi quan của giới truyền thông “dòng chính”, Lễ Tuyên Thệ Nhậm Chức … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

MỘT CHÍNH QUYỀN CÁCH MẠNG

MỘT CHÍNH QUYỀN CÁCH MẠNG https://scontent-lax3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/15873182_253697978395832_356904338731310006_n.jpg?oh=c816dc8e1dec56ef36ddbae6f6875480&oe=58E8F150 Nội Các và Ban Tham Mưu của Donald Trump Còn một tháng nữa, ông Donald Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức. Chúng ta đã được thêm dữ kiện để nhìn ra sự xuất hiện … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?