Monthly Archives: Tháng Bảy 2015

LÝ BẰNG TIẾT LỘ HỘI NGHỊ THÀNH ĐÔ 1990

LÝ BẰNG TIẾT LỘ HỘI NGHỊ THÀNH ĐÔ 1990. Advertisements

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Báo Đảng Tài Tình…

Báo Đảng Tài Tình….

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cờ Vàng không phải dính liền với một CHẾ ĐỘ mà nó là biểu tượng chung của một nước Việt Nam TỰ DO không Cộng Sản.

Cờ Vàng không phải dính liền với một CHẾ ĐỘ mà nó là biểu tượng chung của một nước Việt Nam TỰ DO không Cộng Sản. Lá cờ Vàng không phải của riêng nước VNCH mà là của chung của … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Con đường ngắn nhất thoát Hán cộng để cứu nước cứu dân.

Con đường ngắn nhất thoát Hán cộng để cứu nước cứu dân. (Đi với Tầu thì mất Nước, đi với Mỹ thì mất Đảng. Vậy thì đi theo lòng Dân ý Trời để thoát Tầu cứu Dân cứu Nước) Theo … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?