Monthly Archives: Tháng Sáu 2017

Việt Nam, đồng minh của ông Trump trong vấn đề Biển Đông?

Việt Nam, đồng minh của ông Trump trong vấn đề Biển Đông? https://www.voatiengviet.com/a/vietnam-dong-minh-cua-ong-trump-trong-van-de-bien-dong/3880776.html Khu vực Biển Đông Hà Nội có thể nổi lên như một nhân tố chủ chốt trong nỗ lực dài hạn của chính quyền Mỹ về Đông … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | %(count) bình luận